เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2561

เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

       คำถาม : ผู้ที่ถึงแก่กรรมก่อนวัยอันสมควร หรือเมื่อแรกเกิดก็ถึงแก่กรรมเสียแล้ว ในทางพระพุทธศาสนามีคำอธิบายไว้หรือไม่

      พระอาจารย์ : เกิดจากการที่เขามีวิบากกรรมปาณาติบาตคุณโยม ในอดีตชาติเคยไปฆ่าสัตว์อื่นเอาไว้ ฆ่าคนอื่นเอาไว้ ทำให้เขาต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ถึงคราวผลกรรมมาถึงชาตินี้ตัวเองก็เลยเจออย่างนี้บ้าง หรือบางทีก็ไม่ถึงตาย บางทีก็เกิดอุบัติเหตุ ถูกคนทำร้ายบาดเจ็บพิการ มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน เหล่านี้มาจากกรรมปาณาติบาต เจริญพร

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010417501131694 Mins