สอนพ่อสอนแม่นั้นสอนยาก

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2561

สอนพ่อสอนแม่นั้นสอนยาก

สอนพ่อสอนแม่นั้นสอนยาก

         คำถาม : คุณแม่พูดจาหยาบกับคุณยาย ควรช่วยแก้ไขอย่างไรดีคะ

          พระอาจารย์ : คุณโยมสอนพ่อสอนแม่สอนยากนะ ท่านเห็นเรามาเล็ก ๆ ตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยจะมาพูดอะไรมากท่านไม่อยากจะฟังหรอก เพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีคือว่าเราทำตัวให้ดี จนกระทั้งท่านเกรงใจแล้วก็หาอุบายหาวิธีการชวนท่านไปวัดไปหาพระอาจารย์ที่สามารถเทศน์สอนให้ทราบซึ่งถึงพระคุณของบิดามารดา จนท่านได้คิดขึ้นมา เราพูดท่านไม่ฟังต้องเอาคนที่พูดแล้วท่านฟัง คือ อาศัยพระภิกษุเป็นผู้ที่ค่อย ๆ สอนท่านแล้วสะกิดใจท่านให้ได้คิด เจริญพร

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0031985998153687 Mins