๑๘ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2561

บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
ขจัดบาปได้ ล้างบาปได้
ขจัดมลทินของใจได้
และยังอุทิศไปให้แก่บรรพบุรุษ
บุพการี หมู่ญาติของเรา
ที่ละโลกไปแล้วได้

 


 

๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0067278186480204 Mins