๒๒ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2561

คนเราทุกคน
ถูกเซตโปรแกรมเอาไว้แล้ว
ด้วยบุญบาป
ที่เราเคยทำเอาไว้นั่นแหละ

 


 

๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0010522643725077 Mins