๓๐ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2561

ถ้าเชื่อกฎแห่งกรรม
และศรัทธาในความดี
เราจะไม่ทำความชั่วเด็ดขาด
แล้ววิบากกรรมต่างๆ
ก็จะไม่เกิดแก่เรา

 


 

๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

 Total Execution Time: 0.0010136167208354 Mins