มนุษย์ยุคพระศรีอาริยเมตไตรย

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2561

มนุษย์ยุคพระศรีอาริยเมตไตรย

         คำถาม : กล่าวกันว่าในยุคพระศรีอริยเมตไตรยมนุษย์ไม่ต้องทำมาหากิน เพราะมีของให้กินให้ใช้ตามธรรมชาติเต็มไปหมดจริงหรือไม่คะ

         พระอาจารย์ : จริง คุณโยมในยุคนั้นมนุษย์ที่มาเกิดเป็นคนที่มีบุญ ทำให้มีต้นกัลปพฤกษ์เกิดขึ้นมา 4 มุมเมืองเลย คำว่า 4 มุมเมือง หมายความว่า มีอยู่ทั่ว ๆ ไปอยากได้อะไรก็ไปยืนใต้ต้นกัลปพฤกษ์แล้วนึก ๆ เอา ข้าวปลาอาหาร เสื้อผ้า หยูกยา บ้านเรือนก็ยังเกิดขึ้นมาได้เพราะอย่างนี้ เพราะฉะนั้นคนถึงปรารถนาอยากเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรย แต่เราเองไม่ต้องคิดว่าเราเกิดมาชาตินี้โชคร้ายรอชาติหน้าก็แล้วกัน เกิดชาตินี้ก็ทำชาตินี้ให้ดีอยู่ในบุญในกุศลเราทำยุคของเราเองให้เป็นเหมือนยุคพระศรีอริยเมตไตรยก็ได้ด้วย 2 มือของเราเอง แล้วอาศัยบุญนั้นก็อธิษฐานว่าให้เราได้เกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรยด้วยนะ เราก็จะสมความปรารถนาจากบุญที่สร้างไว้ เจริญพร

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020907950401306 Mins