เข้ากลาง

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2561

เข้ากลาง
 

นิพพาน , dhammakaya , Dhammakaya Temple , Meditation , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , วิสุทธิวาจา , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อวัดปากน้ำ , สมาธิ , วิปัสสนา , สัมมาอะระหัง , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วิสุทธิวาจา , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , โพธิปักขิยธรรม , เข้ากลาง


        พระตถาคตเข้าถึงเฉพาะซึ่งกลางเข้าไปหมด  ทั้งพระธรรมกาย  พระธรรมกายเข้าไป  เข้าไปถึงกลาง ขั้นต้นจะกลายมนุษย์  เมื่อเข้าไปถึงกลาง  เมื่อพระธรรมกายเข้าไปในกลาง 

        ธรรมกายเข้าทางไหน  ตรงนี้ลำบาก ถ้าว่าไม่เห็นปรากฏละก็เข้าไม่ถูก  ฟังก็ไม่รู้ เป็นของแปลกประหลาด

        เข้าตรงระหว่างตรงกลาง  เข้าตรงไหนล่ะ  เข้าด้วยวิธีหยุด  ธรรมกายของพระองค์ก็หยุด  หยุดในหยุด ธรรมกายหยุด  หยุดในหยุด  ธรรมกายหยุด  หยุดในหยุด หยุดในหยุดๆๆ  ธรรมกายก็ดับหยาบเข้าไปหาละเอียดยิ่งนัก  เข้าไปทุกที  ไม่ไป  ไม่มา  ไม่นอก  ไม่ใน เหล่านี้เรียกว่าเข้าถึงกลาง

        เพราะฉะนั้นเข้ากันไม่ถูก  พวกนักปฏิบัติเข้ากลางไปไม่ถูกเป็นลูกพระตถาคตไม่ได้  ถ้าเข้ากลางถูกจึงเป็นลูกพระตถาคตได้ 

        เหตุฉะนั้นวิธีเข้ากลางจึงสำคัญนัก เมื่อเข้ากลางถูกก็เป็นลูกพระตถาคตทีเดียว 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "โพธิปักขิยธรรม"
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0045833309491475 Mins