บุญใดทำให้ได้ลูกอยู่ในโอวาท

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2561

บุญใดทำให้ได้ลูกอยู่ในโอวาท

บุญใดทำให้ได้ลูกอยู่ในโอวาท

       คำถาม : บุญใดทำให้ผมได้ลูกอยู่ในโอวาททุกคนครับ

       พระอาจารย์ : มีบุญ 2 บุญ เกื้อหนุนกันคุณโยม บุญที่ 1.บุญในปัจจุบันนี้ แสดงว่าคุณโยมเลี้ยงลูกไว้ดีอบรมสั่งสอนลูกดีลูกจึงอยู่ในโอวาทรวมทั้งตัวคุณโยมเองก็ทำตัวเป็นแบบอย่างให้ลูกเคารพนับถือด้วย ไม่ใช่ว่าพ่อกินเหล้าแล้วบอกว่าลูกอย่าดื่มเหล้านะลูกก็ไม่ค่อยอยากจะฟัง เราทำตัวดีแล้วก็สอนลูกดีจึงได้ลูกอยู่ในโอวาท บุญอันที่ 2 ที่มาเกื้อกูลว่าบุญในอดีตชาติว่าคุณโยมก็เป็นคนที่เคารพเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ บุญนี้เกื้อหนุนส่งมาลูกของเราจึงอยู่ในโอวาท เจริญพร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0008787473042806 Mins