ทำไมต้องเป็นภาษาบาลี

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2561

ทำไมต้องเป็นภาษาบาลี

       คำถาม : ทำไมพระไตรปิฎกจึงต้องบันทึกเป็นภาษาบาลี บันทึกเป็นภาษาบาลีดีอย่างไรครับ เพราะคนทั่วไปก็อ่านไม่เข้าใจ

     พระอาจารย์ : เนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมด้วยภาษาบาลี เราจึงรักษาคำสอนของพระองค์มาในภาษาบาลีสืบทอดถึงปัจจุบัน เพราะเป็นภาษาที่เป็น Original เป็นต้นฉบับส่วนภาษาไทยก็แปลมาอีกทอดหนึ่ง ไปถึงเมืองจีนก็แปลเป็นภาษาจีน ไปถึงญี่ปุ่นก็แปลเป็นญี่ปุ่น ไปถึงพม่าก็แปลเป็นพม่า ซึ่งใครที่มีประสบการณ์การแปลหนังสือต่างประเทศจะทราบว่าแปลยังไงความหมายมันไม่ได้เท่าต้นฉบับ 100% หรอกนะมันได้อาจจะสัก 90 90 กว่าเปอร์เซ็น ดังนั้นการที่เรารักษาคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ในภาษาบาลี ซึ่งเป็นต้นฉบับมีคุณค่าอย่างมากทำให้คำสอนของพระองค์ถูกรักษาไว้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุด มาอ่านคำแปลภาษาไทยแล้วหากไม่เข้าใจดี ว่าตรงนี้หมายความว่ายังไงนะ ถ้าได้ศึกษาภาษาบาลีแล้วย้อนกลับไปดูปั๊บ เราก็จะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งกระจ่างมากขึ้น เจริญพร

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0049963315327962 Mins