๙๕ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2561

ชาตินี้เกิดมายากจน
เพราะเราออกแบบชีวิต
ข้ามชาติมา...
ด้วยความตระหนี่

 


 

๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 Total Execution Time: 0.0043318152427673 Mins