๑๒๕ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2561

นึกถึงบุญบ่อยๆ นึกเรื่อยๆ
ใจจะได้คุ้นเคยอยู่กับบุญ
บุญก็จะเพิ่มพูน
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0016263326009115 Mins