๑๔๑ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2561

อย่าไปกู้หนี้มาทำบุญ
อย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชชา
ทำให้เต็มกำลังเท่าที่เรามี
แล้วไปชวนคนอื่นมาทำด้วย
๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0080710490544637 Mins