๑๕๖ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2561

บุญใหม่ต้องทำทุกวันให้ต่อเนื่อง
เพราะเราใช้บุญเก่าไปทุกวัน
ใช้ทุกวันก็มีวันหมดสิ้นไป
บุญเป็นบ่อเกิด
แห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต
ถ้าหมดบุญ...ก็หมดลม
หมดลมก็หมดสิทธิ์ในทุกสิ่งทุกอย่าง
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0050718148549398 Mins