เพลง ทรัพย์บานชื่น

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2561

 

 

เพลง ทรัพย์บานชื่น

ทรัพย์บานชื่นปลื้มนี้
กลีบสีมณีนามดอกไม้งาม
พลิ้วบานยามผลิ หลากสีตระการ
ดั่งเป็นสัญญาณแห่งธรรมอำไพ
ทรัพย์บานชื่นปลื้มนี้
ดั่งแสงรวีส่องทางสวรรค์
แม้ใครได้ปลูกให้บานสะพรั่ง
ชั่วนิจนิรันดร์มั่งคั่งสบาย
ทั้งยามหลับและยามตื่น
ทรัพย์บานชื่นไหลหลั่งเป็นสาย
ได้ปลูกได้โปรยบุญแผ่ขยาย
ทรัพย์บานชื่น ชื่นใจเอย

ทรัพย์บานชื่นปลื้มนี้
ดั่งแสงรวีส่องทางสวรรค์
แม้ใครได้ปลูกให้บานสะพรั่ง
ชั่วนิจนิรันดร์มั่งคั่งสบาย
ทั้งยามหลับและยามตื่น
ทรัพย์บานชื่นไหลหลั่งเป็นสาย
ได้ปลูกได้โปรยบุญแผ่ขยาย
ทั้งยามหลับและยามตื่น
ทรัพย์บานชื่นจะปลื้มเพียงไหน
ด้วยบุญนี้จะตามติดไป
ตราบอสงไขยเคียงใกล้ตะวัน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013272515932719 Mins