๔๕ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2561

ให้เราสวมหัวใจของยอดนักสร้างบารมี
ใช้ทุกสิ่งที่เรามีให้เป็นประโยชน์
ต่อการสร้างบารมี
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.011323567231496 Mins