๘๙ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 08 พย. พ.ศ.2561

เราต้องเอาธรรมะ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาเป็นหลักเกณฑ์วัดว่า
เราทำดีแล้วหรือยัง
พอดีแล้วหรือยัง
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔