๙๔ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2561

เราควรเปลี่ยนความคิด
ที่ขุ่นมัวให้เป็นประโยชน์
เหมือนเปลี่ยนขยะมาเป็นปุ๋ย
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔