๙๖ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2561

การทำเพื่อผู้อื่น
คือการทำเพื่อตัวเอง
๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕