ทาสทาน สหายทาน สามีทาน

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2561

ทาสทาน สหายทาน สามีทาน
 

          ให้ทานจริงๆ เช่นนี้นะ ไม่ใช่พอดีพอร้ายนะ ถ้าให้ทานให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ของชอบใจไม่ให้เก็บเสีย ส่อนเสีย ของไม่ดีที่ไม่เสมอใจให้เสีย ให้อย่างนี้มันเลือกให้ ให้ของไม่ดีเป็นทาน เป็นทาสทาน จัดว่ายังเข้าไม่ถึงสหายทาน เป็นทาสทานแท้ๆ เพราะเลือกให้ หากว่ามีมะม่วงสัก ๓ ใบตั้งขึ้นก็จะให้ใบเล็กเท่านั้นแหละเอ้า..มะม่วง ๓ ใบ เท่าๆ กัน ก็จะให้ใบที่ไม่ชอบใจนั่นแหละ เอ้ามะม่วง ๓ ใบเสมอกัน ก็จะเลือกเอาอีกแหละ ลูกที่ไม่ชอบจึงให้ลูกที่ชอบไม่ให้ หรือมันใกล้จะสุกแล้วไม่ให้ ให้ที่อ่อนๆ ไปอย่างนี้อย่างนี้เป็นทาสทาน ไม่ใช่สหายทาน

          ถ้าให้สหายทานจริงแล้ว ก็ตัวบริโภคใช้สอยอย่างไร ให้อย่างนั้น เป็นสหายทาน ถ้าว่าสามีทานละก็เลือกหัวกระเด็นให้เลือกให้ของที่ไม่ดีกว่านั้นต่อไป

          ถ้าเลือกหัวกระเด็นให้เช่นนี้ละก็ เป็นสามีทาน ลักษณะพระโพธิสัตว์เจ้าให้ทานนะ ให้สามีทานนะ ให้สหายทานทีเดียวทาสทานไม่ให้ นี้เราสามัญสัตว์ชอบให้แต่ของที่ไม่ประณีต ไม่เป็นที่ชอบใจ ของที่ชอบเนื้อเจริญใจละก็ให้ มันเป็นทาสทานไป เสมอที่ตนใช้สอย มันก็เป็นสหายทานไป

 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "ของที่ได้โดยยาก" 
๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013541340827942 Mins