๑๖๔ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2561

กว่าจะนับถึงล้านได้
ก็ต้องนับหนึ่งก่อน
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘