รักแท้จริง.

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2562

รักแท้จริง.

  ความรักที่แท้จริง คือ ความปรารถนาดี ที่ทำให้คนที่เรารัก มีเส้นทางไปสวรรค์และนิพพาน !

   อย่า ! ปล่อยให้ความรักที่แท้จริงของเราและคนที่เรารัก หมดไปกับกาลเวลาที่ล่วงไป ล่วงไปกันนะ...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.00098519722620646 Mins