ทำบุญอย่าขุ่นคิด

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2562

ทำบุญอย่าขุ่นคิด
กังวลจิตพินิจนาน
หลวงพ่อท่อธารผ่าน
บุญจำรัสสมบัติอนันต์
ธรรมกายนับไม่ถ้วน
บริสุทธิ์ล้วนใสสุขสันต์
เนื้อนาบุญอัศจรรย์
ทำกับท่านรวยทันทีฯ
๑๓/๑๐/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 Total Execution Time: 0.0012131849924723 Mins