พิธีเปิดม่านมงคลบรมจักรพรรดิโบสถ์พระไตรปิฎกแรกของโลก ใน กิจกรรมบุญ วันคุ้มครองโลก วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อุโบสถ 

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2562