งานบุญอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2562

งานบุญอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี