พิธีจุดวิสาขประทีป และพิธีเวียนประทักษิณ รอบสภาธรรมกายสากล เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2562

พิธีจุดวิสาขประทีป และพิธีเวียนประทักษิณ รอบสภาธรรมกายสากล
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี