พลังสามัคคี

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2562

พลังสามัคคี
พลังรัก-สามัคคี
คือพลังดีที่ยิ่งใหญ่
พลังกล้าศรัทธาใจ
คือพลังฤทธิ์พิชิตงาน
ชื่นชมทุกพลังใฝ่
และชื่นใจทุกพลังสาน
พุทธศาสน์ยั่งยืนนาน
เพราะพลังกล้าศาสนิกชนฯ
๒๘ มีนาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0012826005617778 Mins