พิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วกายสิทธิ์ นิมิตมงคลต้นสมบัติอัศจรรย์

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2562

พิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วกายสิทธิ์ นิมิตมงคลต้นสมบัติอัศจรรย์
ณ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงและสภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ระหว่างวันที่ ๖-๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒