เข้ากะเข้ากลาง

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2562

เข้ากะเข้ากลาง
เข้าทางเข้าธรรม
เข้าชื่นเข้าฉ่ำ
เข้าถึงธรรมกายฯ
๒๓ สิงหาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0016419331232707 Mins