กัมมุนา วัตตตี โลโกฯ แปล

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2562

กัมมุนา วัตตตี โลโกฯ แปล
ความจริงแท้ กรรมใด ใครก่อสร้าง
จักกรรมชั่ว หรือกรรมดี มีแนวทาง
ทุกสิ่งอย่าง สนองกลับ รับกรรมนั้น
คิดพูดทำกรรมดี มีมิตรพร้อม
อยู่ห้อมล้อม ช่วยเหลือ เอื้อสุขสันต์
คิดพูดทำกรรมชั่ว มั่วบาปอนันต์
ทุกข์โทษทัณฑ์ ทรมาน เผาผลาญเอยฯ
๕ กันยายน ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0013850132624308 Mins