ทำบุญ อย่าเม้มบุญ

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2562

ทำบุญ อย่าเม้มบุญ
อย่าหมองขุ่น กังวลใด
ทำบุญ..ต้องปลื้มใส
ทุ่มสุดใจ..ได้บุญรวย!
๑๑ ตุลาคม ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0073443134625753 Mins