พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา  ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องเทวสภา

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา 
ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องเทวสภา อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ
วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี