พิธีตักบาตรวันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2562

พิธีตักบาตรวันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี