พิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลก ประดิษฐานลูกนิมิตและผูกสีมา

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2562

พิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลก ประดิษฐานลูกนิมิตและผูกสีมา
ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒