พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ ในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2562

 Total Execution Time: 0.0012502193450928 Mins