พิธีเวียนประทักษิณ และวันทาเจดีย์ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ 17

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2562

พิธีเวียนประทักษิณ และวันทาเจดีย์
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ 17
International Dhammadayada Ordination Program (IDOP 17)
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.0046581506729126 Mins