กิจกรรมบุญวันสมาธิโลก ภาคเช้า พิธีบูชาข้าวพระ, ปฏิบัติธรรม

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2562

กิจกรรมบุญวันสมาธิโลก
ภาคเช้า พิธีบูชาข้าวพระ, ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒