พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ในโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2562

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ในโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
โดยมี พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทธิจินตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมตตามาเป็นประธานสงฆ์
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ภาพวันที่ ๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 Total Execution Time: 0.0068941195805868 Mins