บรรยากาศการเตรียมงานอุปสมบทในวัดต่างๆ ชุดที่ ๑ ของโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ภาพวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2562

บรรยากาศการเตรียมงานอุปสมบทในวัดต่างๆ ชุดที่ ๑
ของโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ภาพวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒