อยากได้บุญ ต้องทำ บุญ คุณจำไว้

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2562

อยากได้บุญ ต้องทำ บุญ คุณจำไว้
ทำด้วยใจ ใสศรัทธา ปัญญาหนุน
ชีวิตใช้ บุญช่วยเหลือ เอื้อค้ำจุน
โอกาสบุญ ต้องปลื้มฉ่ำ ทำทันที
สิ้นชีวิต สิ้นทุกอย่าง ที่สร้างสาน
คงตำนาน จารสลัก เป็นสักขี
คือประโยชน์ คุณงาม และความดี
บุญบารมี ที่คุณได้ ทำไว้เอย
๑๖ ต.ค. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4