พิธีปิดแผ่นทองรูปหล่อ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2562

พิธีปิดแผ่นทองรูปหล่อ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้
วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี