สำนักสาธารณูปการ, สำนักสื่อธรรมะ และสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2562

สำนักสาธารณูปการ, สำนักสื่อธรรมะ และสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก
สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 Total Execution Time: 0.0017557501792908 Mins