พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด พิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา)  ปีที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑๔๗ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2562

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด
พิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา)  ปีที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑๔๗
พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๑๒
วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010367830594381 Mins