สำนักพัฒนาทรัพยากร, สำนักการศึกษา และสำนักเผยแผ่ สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2562

สำนักพัฒนาทรัพยากร, สำนักการศึกษา และสำนักเผยแผ่
สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 Total Execution Time: 0.028971032301585 Mins