พิธีทอดผ้าป่าสร้างลานธรรม วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2562

 Total Execution Time: 0.001517915725708 Mins