เพลง ปล่อยใจ

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2562

 


เพลง : ปล่อยใจ
คำร้อง/ขับร้อง : สุชาดา ทองมาลัย
ทำนอง : จากเพลง what can I do (The Corrs)
แปลภาษาอังกฤษ : Aj.Chayanee Prommakrit, Aj.Andre Jansen
ภาพ : DMC Cartoon
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

***--------------------------------------------------------------------------------------------------***

อยากเข้าถึงธรรมต้องทำยังไง
มีขั้นตอนไหนที่เราต้องทำ
เราพยายามมานานเท่าไหร่ ไม่เข้าถึงธรรม
เราพลาดตรงไหนใครช่วยบอกที
ก็เราไม่ได้มีหน้าที่ต้องทำอะไร
ปล่อยให้ภายในท่านพาเราไป
เราเป็นผู้ดู ไม่ใช่ผู้ทำอะไร
หยุดนิ่งเรื่อยไปด้วยใจสบาย

ก็หมดเวลาที่เราต้องทำ
ก็หมดเวลาที่เราต้องพยายาม
เข้าถึงธรรมไม่ได้ยากเกิน อย่างที่้เข้าใจ
ต้องง่ายที่สุดจึงจะหยุดได้

เราไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไป
ปล่อยให้ภายในท่านพาเราไป
ให้เราได้เป็นผู้ดูภาพภายใน
หยุดนิ่งเรื่อยไปด้วยใจสบาย

ไม่ต้องทำอะไรเลย ปล่อยใจ
ไม่ใช้ความพยายามอะไร
ไม่ต้องคาดหวังจะได้อะไร
อยากได้เท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกล
เพราะผู้ที่ทำนั่นไม่ใช่เรา
ให้เรารู้ไว้ว่าเราต้องปล่อยใจ
ก็เราไม่ได้มีหน้าที่ต้องทำอะไร
ปล่อยให้ภายในท่านพาเราไป
เราเป็นผู้ดู ไม่ใช่ผู้ทำอะไร
หยุดนิ่งเรื่อยไปด้วยใจสบาย
เธอไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไป
ปล่อยให้ภายในท่านพาเราไป
ให้เราได้เป็นผู้ดูภาพภายใน
หยุดนิ่งเรื่อยไปด้วยใจสบาย
อย่างง่ายๆ
ไม่ต้องทำอะไร ปล่อยใจ
เราไม่ต้องทำอะไร ปล่อยใจ
ไม่ต้องทำอะไร ปล่อยใจ
ไม่ต้องทำอะไร ปล่อยใจ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014682014783223 Mins