น้ำใจ

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2547

 

 ดูข้าดูเมื่อใช้                                   การหนัก

ดูมิตรพงศารัก                                  เมื่อไร้
 

ดูเมียเมื่อไข้จัก                                 จวนชีพ
 

อาจจักรู้จิตได้                              ว่าร้ายฤาดี

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร