พิธีสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก วันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามสอบ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 26 พย. พ.ศ.2562