แบบตั้งชื่อทั่วไป ตามลัทธิโหราศาสตร์

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2562

แบบตั้งชื่อทั่วไป ตามลัทธิโหราศาสตร์

        วิธีนับเด็กเกิดวันใด ให้นับวันนั้นเป็นบริวารเป็นต้นไป เช่นเกิด วันอาทิตย์นับดังนี้ บริวาร (๑) อายุ (๒) เดช (๓) ศรี (๔) มูละ (๗) อุตสาหะ (๕) มนตรี (๘) กาฬกัณณี (๖) ถ้าเกิดวันพุธนับดังนี้ บริวาร (๔) อายุ (๗) เดช (๕) ศรี (๘) มูละ (๖) อุตสาหะ (๑) มนตรี (๒) กาฬกัณณี (๓) นับโดยทักขิณาวัฏฏ์เวียนขวาตามตัวเลขของวันทั้ง ๗ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ฯ

 

        นับโดยทักขิณาวัฏฏ์เวียนขวา แต่บริวารไปหาอายุ

นับโดยทักขิณาวัฏฏ์เวียนขวา แต่บริวารไปหาอายุ


        คนเกิดวันพุธ กลางคืน ใช้ ย, ร, ล, ว เป็นบริวาร
        เกิดวันพุธ กลางวัน ใช้ ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ เป็นบริวาร

        ถ้าผู้ใดจะตั้งชื่อบุตรหลานวงศ์วาน เพื่อให้เป็นสิริสวัสดิมงคลแล้วท่านให้เลือกหาตัวอักษรในวรรคที่เป็น บริวาร อายุ เดช ศรี มนตรี ให้เว้นอักษรในวรรคที่เป็นกาฬกัณณีแก่วันเกิดของเด็กนั้นเสีย และให้เว้นวันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ ของปีที่เด็กเกิดนั้นเสียด้วย จึงจะมีความเจริญสุข เมื่อเลือกได้อักษรที่ดีแล้วมาประสมเป็นชื่อ เช่น เด็กเกิดวันอาทิตย์ ให้ชื่อ "เฉลิม" สระ ‘ เ  ิ ’ เป็นบริวาร ตัว ฉ. เป็นเดช ตัว ล. เป็นมนตรี ตัว ม. เป็นอุตสาหะ ๆ ถ้าเกิดวัน ๕ พฤหัสบดี ให้ชื่อ ‘เสริม’ สระ ‘เ’  เป็นศรี ตัว ส. เป็นเดช ตัว ร. เป็นอายุ ตัว ม. เป็นบริวาร ดังนี้เป็นตัวอย่างที่ดีชั้นเอก ฯ

        หมายเหตุ *** ท่านแนะว่าผู้ชายให้หาตัวอักษรในวรรคที่เป็นเดชขึ้นหน้า ผู้หญิงให้หาตัวอักษรในวรรคที่เป็นศรี และให้เอาพยัญชนะตัวหลังขึ้นหน้า ถ้าได้อย่างนี้ก็ดียิ่ง ฯ
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014041026433309 Mins