ญี่ปุ่น เล็งยกเลิกวัฒนธรรม โนมิไค ป้องกันการคุกคามทางเพศ

วันที่ 23 ธค. พ.ศ.2562

ญี่ปุ่น เล็งยกเลิกวัฒนธรรม โนมิไค ป้องกันการคุกคามทางเพศ


โนมิไค คือ วัฒนธรรมสังสรรค์หลังเลิกงานระหว่างเจ้านายกับลูกน้องของคนญี่ปุ่น
กิจกรรมนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
แต่ช่วงที่ผ่านมากิจกรรมนี้กลับเกิดปัญหา มีการข่มข่มเหง และการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น
บริษัทบางแห่งจึงยกเลิกกิจกรรมนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์บีบีซี ระบุ บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งเริ่มลดกิจกรรมดื่มสังสรรค์กับเจ้านายและเพื่อนในออฟฟิศหลังเลิกงาน เพราะกังวลถึงปัญหาที่ตามมา

ที่ผ่านมา การดื่มสังสรรค์กับคนในออฟฟิศหลังเลิกงานเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เรียกว่า “โนมิไค” หรือชวนดื่มด้วยกัน ซึ่งถูกมองเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และเป็นที่รู้จักของเจ้านาย

แต่วัฒนธรรมชวนดื่มเช่นนี้ ก็ทำให้เกิดปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจข่มเหง การคุกคามทางเพศ รวมถึงการกลั่นแกล้งอื่น ๆ

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแนวคิดที่จะออกกฎระเบียบ เพื่อป้องกันการคุกคามเหล่านี้ตั้งแต่ปีหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะยุติพฤติกรรมที่เป็นอันตรายในสถานที่ทำงาน เพราะญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ผู้คนใช้เวลากับการทำงานมากที่สุด และมีสถิติเสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไป


ข่าวจาก https://news.mthai.com/world-news/784174.html


การพบปะเพื่อให้ได้เข้าใจกันมากขึ้นในที่ทำงาน

ไม่จำเป็นต้องมีแอลกอฮอล์ เป็นตัวนำ

เราสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ได้

เช่น เล่นกีฬาร่วมกัน  อ่านหนังสือร่วมกัน

หรือพัฒนาทำความสะอาดร่วมกัน เป็นต้น

แต่ไม่ว่าอย่างไร

หัวหน้าต้องทำตัวให้ลูกน้อง

เข้าถึงได้ ปรึกษาได้

ไม่ใช่วางตัวเหนือปัญหา


#lifEandSoul

 Total Execution Time: 0.0043481508890788 Mins