สำนักประธานคณะกรรมการบริหารฯ ,สำนักบุคคลกลาง และสำนักสื่อสารองค์กร สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 24 ธค. พ.ศ.2562

สำนักประธานคณะกรรมการบริหารฯ ,สำนักบุคคลกลาง และสำนักสื่อสารองค์กร
สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 Total Execution Time: 0.010791067282359 Mins